Projekt byl spolufinancován Evropskou unií

Za podpory Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova byl v rámci projektu reg. č. 23/007/19210/452/010/001555 pořízen konvektomat s příslušenstvím a automobil kategorie N1.

Pořízením konvektomatu došlo k úspoře energie a navýšení kapacity kuchyně.

Pořízením automobilu kategorie N1 došlo k navýšení rozvozových kapacit.


Zpět nahoru